Skip to main content
img-learning

E-LEARNING TOOL

In het kader van het project is een interactief instrument (“Interactive BlockWaste Tool”) ontwikkeld, dat gratis toegankelijk is en binnen de REA wordt toegepast. Het doel van de tool is om gebruikers verschillende sleutels aan te reiken voor een op Blockchain gebaseerde integratie van gemeentelijk vast afval (MSW) en zou helpen om de volledige traceerbaarheid en zichtbaarheid van MSW van het begin tot het einde van het beheer ervan te begrijpen. Met de “BlockWaste Interactive Tool” zal de gebruiker kunnen visualiseren hoe de informatieopslag van een Blockchain werkt in een rollenspelomgeving, waarbij, waar nodig, gebruik wordt gemaakt van de informatie die in de gecreëerde afvaldatabank is verzameld. De gids over het instrument (“O3/A2. Richtsnoeren en functionele specificaties”) is te vinden op de volgende link:

https://blockwasteproject.eu/oer/documents-of-the-tool/. Het beschrijft de procedure die een potentiële gebruiker moet volgen om het spel met succes te kunnen spelen.

Close Menu