Skip to main content
img-learning

E-ÕPPE VAHEND

Projekti raames on välja töötatud interaktiivne vahend (“Interactive BlockWaste Tool”), mis on REA raames tasuta kättesaadav ja rakendatud. Tööriista eesmärk on pakkuda kasutajatele mitmeid võtteid, et saavutada tahkete olmejäätmete plokiahelapõhine integreerimine, ning see aitaks mõista tahkete olmejäätmete kogu jälgitavust ja nähtavust nende käitlemise algusest kuni lõpuni. “BlockWaste Interactive Tool” abil saab kasutaja visualiseerida, kuidas plokiahela teabe salvestamine toimib rollimängukeskkonnas, kasutades vajaduse korral loodud jäätmete andmebaasis kogutud teavet. Tööriista juhend (“O3/A2. Juhised ja funktsionaalsed spetsifikatsioonid”) on kättesaadav järgmisel lingil:

https://blockwasteproject.eu/oer/documents-of-the-tool/. Selles kirjeldatakse protseduuri, mida potentsiaalne kasutaja peab mängu edukaks mängimiseks järgima.

Close Menu