Skip to main content

INNOVATIEVE OPLEIDING OP BASIS VAN BLOCKCHAINTECHNOLOGIE TOEGEPAST OP AFVALBEHEER

PROJECT

De Blockchaintechnologie is een nieuwe tak van studie die nog niet op grote schaal in curricula is geïmplementeerd. Daarom zal BlockWASTE als basis dienen voor het begin van de opleiding in Blockchain-technologie, waarbij via de toepassing ervan in het beheer van vast afval de toepasbaarheid ervan in de Circulaire Economie wordt aangetoond.

In de afgelopen decennia zijn we getuige geweest van een zeer snelle groei van de vraag naar hulpbronnen, dit alles als gevolg van de industrialisatieprocessen die plaatsvinden in de opkomende economieën, en het aanhoudende hoge gebruik van hulpbronnen in de ontwikkelde landen. Meer bepaald is het aantal grondstoffen dat wereldwijd wordt gewonnen, geoogst en verbruikt sinds 1980 met 60% toegenomen.

Volgens de Verenigde Naties zal de wereldbevolking groeien tot 8,6 miljard mensen in 2030 (7,6 nu). Naast de bevolkingstoename zal het economische ontwikkelingsproces in de opkomende landen leiden tot een toename van de bevolking die tot de middenklasse van 3 miljard mensen behoort. Om deze redenen is het koppelen van economische ontwikkeling aan het verbruik van grondstoffen, de basis van de lineaire economie, een niet-duurzaam model voor de economie, de maatschappij en het milieu.

Gemeentelijk afval vormt ongeveer 7 tot 10 % van het totale in de Unie geproduceerde afval. Naar schatting zal het mondiale verbruik van materialen als biomassa, fossiele brandstoffen, metalen en mineralen de komende veertig jaar verdubbelen en zal de jaarlijkse afvalproductie tegen 2050 met 70% toenemen. Deze afvalstroom behoort echter tot de meest complexe om te beheren, en de vorm van het beheer ervan geeft over het algemeen een goede indicatie van de kwaliteit van het algemene afvalbeheersysteem van een land. Een goed beheer van SVA vereist transparantie en betrouwbaarheid van de informatie die de betrokken actoren verwerken.

De blockchaintechnologie is ontstaan om een elektronisch betalingssysteem te ondersteunen en te laten werken, maar tegenwoordig kan elke sector voordelen vinden als hij deze technologie goed toepast, zoals de verzekeringssector, de gezondheidszorg, vervoer en logistiek, de industrie (afvalbeheer, productkwaliteit, procesverificatie, enz.) en vele andere, omdat hij hen kan helpen het beheer van de onderneming te verbeteren en nieuwe bedrijfsmodellen te ontdekken en te exploiteren.

Vandaag investeren de grote economische machten van de wereld in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op basis van blockchaintechnologie. Een voorbeeld hiervan is dat China en de Verenigde Staten er bij de bedrijven in hun land op aandringen om de mogelijkheden van deze technologie te benutten, of dat de Europese Commissie tegen het huidige jaar 2020 ongeveer 340 miljoen euro wil uittrekken voor projecten die gebruik maken van blockchaintechnologie, met name voor projecten die de doelstellingen van de circulaire economie willen verwezenlijken.

DOELSTELLINGEN

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Onderzoek naar vast afval dat in steden wordt geproduceerd en hoe het wordt beheerd, zodat een informatiebasis van goede praktijken kan worden gecreëerd, om afval opnieuw in de waardeketen op te nemen en het idee van intelligente circulaire steden te bevorderen.
  • De voordelen van de Blockchain Technologie binnen het gemeentelijke afvalbeheer (MSW) proces in kaart brengen.
  • Een studieplan opstellen dat de opleiding van docenten en professionals van de organisaties en bedrijven van de sector mogelijk maakt, op het gebied van afvalbeheer, circulaire economie en blockchaintechnologie.
  • Een interactieve tool ontwikkelen op basis van Blockchain-technologie, die het mogelijk maakt om in de praktijk te brengen hoe de gegevens verkregen uit stedelijk afval zouden worden beheerd, zodat de manier waarop de gegevens in de blockchain worden geïmplementeerd wordt gevisualiseerd en verschillende vormen van beheer kunnen worden geëvalueerd.
PROMOTOR
logo-athens
Nationale Technische Universiteit van Athene (Griekenland)
PARTNERS
logo-ctmarmol
Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (Spanje)
logo-saxion
Stichting Saxion (Nederland)
logo-tal-tech
Tallinn Technische Universiteit (Estland)
logo-FH
Fachhochschule Bielefeld (Duitsland)
Close Menu