Skip to main content

UUENDUSLIK KOOLITUS, MIS PÕHINEB PLOKIAHELA TEHNOLOOGIAL, MIDA RAKENDATAKSE JÄÄTMEKÄITLUSES

PROJEKT

Plokiahela tehnoloogia on uus õppesuund, mida ei ole õppekavades veel laialdaselt rakendatud. Seepärast on BlockWASTE aluseks plokiahela tehnoloogia alase koolituse alustamisel, näidates selle rakendamise kaudu tahkete jäätmete käitlemisel selle rakendatavust ringmajanduses.

Viimastel aastakümnetel oleme olnud tunnistajaks ressursinõudluse väga kiirele kasvule, mis on tingitud tärkava turumajandusega riikide industrialiseerimisprotsessidest ja arenenud riikide jätkuvast suurest ressursikasutusest. Täpsemalt öeldes on alates 1980. aastast kogu maailmas kaevandatud, koristatud ja tarbitud tooraine hulk kasvanud 60% võrra.

ÜRO andmetel kasvab maailma rahvaarv 2030. aastaks 8,6 miljardi inimeseni (praegu on see 7,6 miljardit). Lisaks rahvastiku kasvule toob tärkava majandusega riikide majandusarengu protsess kaasa 3 miljardi inimese suuruse keskklassi kuuluva elanikkonna kasvu, mis toob kaasa tooraine tarbimise ja jäätmetekke ülemäärase suurenemise. Neil põhjustel on majandusarengu sidumine tooraine tarbimisega, mis on lineaarse majanduse alus, majanduse, ühiskonna ja keskkonna jaoks jätkusuutmatu mudel.

Olmejäätmed moodustavad ligikaudu 7-10% kogu liidus tekkivatest jäätmetest. Hinnanguliselt kahekordistub järgmise neljakümne aasta jooksul selliste materjalide nagu biomassi, fossiilkütuste, metallide ja mineraalide ülemaailmne tarbimine ning aastane jäätmeteke suureneb 2050. aastaks 70% võrra. See jäätmevoog on siiski üks kõige keerulisematest, mida on võimalik hallata, ja nende käitlemise vorm annab üldiselt hea ülevaate riigi üldise jäätmekäitlussüsteemi kvaliteedist. Tahkete olmejäätmete nõuetekohane haldamine eeldab läbipaistvust ja usaldusväärset teavet, mida asjaomased töötajad töötlevad.

Plokiahela tehnoloogia sündis elektroonilise maksesüsteemi toetamiseks ja tööle panemiseks, kuid tänapäeval võib iga sektor leida eeliseid, kui ta seda tehnoloogiat õigesti rakendab, näiteks kindlustussektor, tervishoid, transport ja logistika, tööstus (jäätmekäitlus, toodete kvaliteet, protsesside kontroll jne) ja paljud teised, sest see võib aidata neil parandada ettevõtte juhtimist ning avastada ja kasutada uusi ärimudeleid.

Praegu investeerivad maailma suured majandusjõud plokiahela tehnoloogial põhinevatesse teadus- ja arendusprojektidesse. Selle näiteks võib tuua Hiina ja Ameerika Ühendriikide üleskutse, et riigi ettevõtted kasutaksid ära selle tehnoloogia pakutavaid võimalusi, või selle, kuidas Euroopa Komisjon kavatseb eraldada 2020. aastaks umbes 340 miljonit eurot plokiahela tehnoloogiat kasutavatele projektidele, eelkõige projektidele, mis püüavad saavutada ringmajanduse eesmärke.

EESMÄRGID

Peamised eesmärgid on järgmised:

  • Uuringud linnades tekkivate tahkete jäätmete ja nende käitlemise kohta, et neid saaks kasutada heade tavade teabebaasi loomiseks, et viia jäätmed uuesti väärtusahelasse, edendades arukate ringlinnade ideed.
  • Teha kindlaks plokiahela tehnoloogia eelised olmejäätmete käitlemise protsessis.
  • Luua õppekava, mis võimaldab koolitada valdkonna organisatsioonide ja ettevõtete õpetajaid ja spetsialiste jäätmekäitluse, ringmajanduse ja plokiahela tehnoloogia valdkonnas.
  • Töötada välja plokiahela tehnoloogial põhinev interaktiivne vahend, mis võimaldab praktikas rakendada, kuidas linnajäätmetest saadud andmeid hallatakse, visualiseerides seega, kuidas andmeid plokiahelas rakendatakse ja kuidas on võimalik hinnata erinevaid majandamisviise.
PROMOTOR
logo-athens
Ateena Riiklik Tehnikaülikool (Kreeka)
PARTNERID
logo-ctmarmol
Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (Hispaania)
logo-saxion
Stichting Saxion (Madalmaad)
logo-tal-tech
Tallinna Tehnikaülikool (Eesti)
logo-FH
Fachhochschule Bielefeld (Saksamaa)
Close Menu